AEB

AEB – Project Controller

Salary: € 50.000 - € 65.000,-

Als project controller bij AEB kom je te werken in een innovatief en dynamisch bedrijf. Je bent daarbij onderdeel van het Value Center (VC) Finance en IT, wat inhoud geeft aan de ondersteunende processen voor de gehele AEB organisatie. De VC is een strategische business partner van de directie bij de besturing van AEB vanuit bedrijfsvoerings-/financieel- economisch perspectief.

Als project controller heb jij voornamelijk VC Techniek als aandachtsgebied en ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van hoogwaardige control. Je bent een sparring partner van de VC manager(s) op het gebied van diverse rapportages, analyses, audits, financiële stuurinformatie. Daarnaast hou je je bezig met advisering, wat nodig is voor de strategische sturing van de toegewezen Business Units. Het betreft zowel de analyse voor de korte als de langere termijn.

De ideale kandidaat heeft een achtergrond in business of project control of heeft binnen de Finance ervaring met projecten. Daarnaast heb je de juiste drive en ambitie om het verschil te maken binnen AEB.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Ondersteunen van de VC managers bij de beoordeling/ontwikkeling van financiële vraagstukken, businessplannen, begrotingen en prognoses;
 • Zorgdragen voor het vaststellen en inrichten van werkprocessen, methodieken en systemen op het gebied van begroten van projecten en onderhoudswerkzaamheden;
 • Juiste inbedding van budgetramingen en goedkeuringsvoorstellen en besluitvormingsprocedures en je geeft hierin risico’s aan;
 • Bepaalt en beheert de kostenfactoren in de plannings- en uitvoeringsfase van projecten;
 • Ondersteunt en rapporteert voor specifiek revisies aan de projectleider;
 • Stelt een budgetbeheersstructuur op per project, zorgt voor adequate ondersteuning;
 • Analyseren en interpreteren van de financiële maand- en kwartaalrapportages
 • Het samenstellen van maand- en kwartaalrapportages voor de directie en RvC;
 • Uitvoeren en verder verbeteren van een efficiënt rapportage proces;
 • Gevraagd en ongevraagd analyseren van financiële en operationele informatie, op basis daarvan pro-actief formuleren van bedrijfseconomisch advies en verbetervoorstellen;
 • Uitvoeren van operationele audits om te komen tot continue procesverbetering;
 • Verantwoordelijk voor de risico-beheersing op financieel gebied;
 • Opstellen van budgetten, vertalen van strategische doelstellingen in duidelijke KPI’s;
 • Signaleren van trends en ontwikkelingen en op basis hiervan komen tot voorspellingen (forecasts) en aanbevelingen.

 

Opleiding en persoonlijke skills

 • WO-niveau;
 • Groot cijfermatig inzicht
 • Minimaal 5-7 jaar ervaring, het liefst in een technische profit-organisatie.
 • Een achtergrond in business/project controller of binnen de Finance met projectervaring
 • Enkele jaren ervaring met het implementeren en verbeteren van controlling processen in organisaties
 • Goede kennis van MS word en vergevorderde kennis van Excel; kennis van JD Edwards.
 • Je neemt initiatief, je bent resultaatgericht en je neemt verantwoordelijkheid

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Lenters, telefoonnummer 06 – 14587633.