Port of Den Helder

Port of Den Helder – Manager Finance & Control

Salary: Marktconform

Salaris: Marktconform

Als manager Finance & Control bij Port of Den Helder kom je te werken in een complexe organisatie waar je met veel verschillende stakeholders te maken hebt. Port of Den Helder is een organisatie die volop in beweging is en zichzelf ook volledig opnieuw aan het uitvinden is. Om die reden is Port of Den Helder ook op zoek naar een Manager Finance & Control die de haven naar een nieuw niveau kan brengen. Vanuit deze positie bepaal je samen met de Directeur de strategie en ben je businesspartner voor veel verschillende stakeholders. De Manager Finance & Control heeft een centrale positie in de informatievoorziening tussen Finance, Gemeente, Aandeelhouder, Directie RVC.

Bij Port of Den Helder word je uitgedaagd om je breed te ontwikkelen en ben je nauw betrokken bij het initiëren van uiteenlopende professionaliseringsslagen. De ideale kandidaat kan makkelijk bewegen in de complexe dynamiek die een publiek/private organisatie met zich meebrengt. Daarnaast heeft iemand academisch werk- en denkniveau en minimaal 8 tot 10 jaar relevante werkervaring.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Sparringpartner voor de Directeur en het operationeel management;
 • Geeft leiding aan en is direct verantwoordelijk voor de Manager Financiële Administratie, waaronder een team 2FTE hangt;
 • Vertaalt strategische ontwikkelingen naar operationele stuurinformatie en draagt bij aan het behalen van de gestelde business doelstellingen van de NV;
 • Ziet toe op en geeft verder vorm aan het financieel beheer en controle van de NV;
 • Geeft verder vorm aan de administratieve organisatie, maatregelen van interne controle en werkprocessen en doet aanbevelingen voor verbetering;
 • Ziet toe op het beheer en de controle van de verschillende infrastructurele ontwikkelings- en onderhoudsprojecten;
 • Draagt zorg, in nauwe samenwerking met de teamleider Finance, voor periodieke financiële rapportages (kwartaal- en forecast), investeringsanalyses, (meerjaren)begroting en de jaarrekening,
 • Is verantwoordelijk voor de aangifte vennootschapsbelasting;
 • Maakt analyses (o.a. tarieven havenfaciliteiten en huur- en erfpachtcontracten),  stelt daarover rapportages op, signaleert knelpunten en doet voorstellen voor verbetering;
 • Opstellen en onderhouden van business cases;
 • Is verantwoordelijk voor ICT (gerelateerde projecten).

 

Opleiding en persoonlijke skills

 • Afgeronde financiële of economische Bachelor’s / Master opleiding;
 • Minimaal 8-10 jaar relevante werkervaring;
 • Ervaring binnen havens, vastgoed en/of de ervaring met publiek en privaat is een plus;
 • Heeft sterke analytische kwaliteiten, kan structuur aanbrengen, een  strategische visie formuleren  en onderbouwen;
 • Is verbindend, heeft inlevingsvermogen en is positief kritisch;
 • Affiniteit met IT, ervaring met Exact online is een plus;
 • Open, communicatief sterk en niet bang om beslissingen te nemen;
 • Geduldig en het vermogen om zaken goed uit te kunnen leggen;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.

 

Port of Den Helder

 

NV Port of Den Helder is verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, beheer, onderhoud en exploitatie van de haven van Den Helder. Het havenbedrijf faciliteert, stimuleert en coördineert nieuwe activiteiten, investeringen en ontwikkelingen in en rond de haven, waarbij ruimte wordt geboden voor ambities van bedrijven.

Port of Den Helder voert alle civiele havenfuncties uit, investeert in de haveneconomie en wil in samenwerking met de Koninklijke Marine tot optimaal ruimtegebruik komen. Het bedrijfsleven wordt gefaciliteerd door investeringen in modernisering en uitbreiding van kaderuimte, ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en herontwikkeling van bestaande terreinen. Daarnaast zorgt Port of Den Helder voor een vlotte, veilige en milieubewuste afhandeling van de scheepvaart.

Port of Den Helder wil de bedrijvigheid en werkgelegenheid in en om de haven versterken, waarmee de haven een belangrijke banenmotor is. Port of Den Helder wil de komende jaren verder groeien door samenwerking en innovatieve ontwikkelingen, om daarmee het regionale, nationale en internationale belang van de toonaangevende offshore- en defensiehaven te onderstrepen.